Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website www.queenscasino.nl. Door onze website te bezoeken en/of via deze website aangeboden informatie te gebruiken en/of het gebruik van Apps, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Geen garanties

Queens Casino biedt de informatie op deze website aan als een vorm van dienstverlening voor haar bezoekers. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling van de op onze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

Geen aansprakelijkheid

Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van de informatie op onze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In geen geval is Queens Casino en/of haar werknemers, aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op onze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn in eigendom of licentie bij Queens Casino en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de bezoeker van onze website niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Queens Casino. U mag informatie op onze website wel afdrukken, downloaden of delen op social media voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Hyperlinks

Een aantal hyperlinks op onze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Queens Casino geen zeggenschap heeft. Queens Casino geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet per se dat wij de inhoud daarvan sponsoren of onderschrijven.

Verwijzingen

De informatie op onze website kan op elk moment door ons worden gewijzigd. We zijn echter niet verplicht om de informatie op onze website actueel te houden. Indien u naar aanleiding van de informatie op de website vragen heeft, kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen.

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Klantenservice

Queens Casino stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kan Queens Casino proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het Queens Casino de kans om de service aan u en andere bezoekers te verbeteren.

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Queens Casino
Klantenservice
Kessler Park 30
2288 GS Rijswijk

Tel: 070-319 23 59

U kunt ook gebruikmaken van het contactformulier op de website www.queenscasino.nl/contact/.

Menu