Cookies

Queens Casino gebruikt cookies

Door middel van cookies kan Queens Casino haar website zo goed mogelijk laten functioneren. Daartoe worden bijvoorbeeld cookies gebruikt die integratie met de social media-activiteiten van Queens Casino mogelijk maken. Andere cookies dienen voor het maken van een reservering of om het plaatsen van een bestelling voor u eenvoudiger te maken. Door daarbij cookies te gebruiken wordt voorkomen dat u telkens dezelfde gegevens opnieuw moet invullen. Ook kunnen we dankzij het gebruik van cookies beter begrijpen welke delen van de website vaker bekeken worden en op welke manier bezoekers door de sites navigeren, zodat we het aanbod zo goed mogelijk aan de voorkeuren van de bezoekers aan kunnen passen.

U kunt zelf kiezen of u het gebruik van cookies toestaat. Dat kunt u aangeven in de instellingen van uw webbrowser. Hoe dat precies werkt verschilt per browser. Cookies worden door de meeste browsers automatisch geaccepteerd. Als u niet zeker weet hoe u deze instelling kunt veranderen, kunt u in de helpfunctie van uw browser opzoeken hoe dat werkt. Queens Casino hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Lees hierover meer in ons Privacy Statement www.queenscasino.nl/privacy.

Welke cookies gebruikt Queens Casino?

Vanwege het dynamische karakter van internet bestaat de mogelijkheid dat onderstaand overzicht in de tijd wijzigt en niet op elk moment een actueel beeld geeft van alle cookies die op de site van Queens Casino zijn te vinden. Queens streeft ernaar dit overzicht zo actueel mogelijk te houden.

Google Maps

Queens Casino maakt gebruik van Google Maps om u een gedetailleerde routebeschrijving van deur tot deur aan te kunnen bieden. Op de site van Queens Casino wordt bij gebruikmaking van Google Maps een cookie geplaatst waarin de locatie bij vertrek en aankomst wordt vastgelegd. Deze gegevens worden door Queens Casino voor geen enkel ander doel gebruikt dan het aanbieden van de route-service.

Google Analytics

Queens maakt gebruik van Google Analytics om het bezoek aan de website te meten. Op de sites van Queens Casino wordt een cookie van Google Analytics geplaatst om het collectieve bezoekgedrag aan de site te analyseren teneinde de dienstverlening beter hierop te kunnen afstemmen. Google Analytics is ingericht conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Menu