Huisreglement

Bezoekers zijn gehouden de voorschriften van het huisreglement in acht te nemen.

 • Het niet opvolgen van aanwijzingen van medewerkers of overtredingen van bepalingen uit dit huisreglement kan leiden tot een entreeverbod.

Entreevoorwaarden:

 • Minimum leeftijd bezoekers is 18 jaar (m.u.v. Rijswijk – 21 jaar).
 • Bezoekers zijn verplicht om mee te werken aan registratie en dienen zich altijd te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
 • Aanwijzingen van medewerkers dienen opgevolgd te worden.
 • Medewerkers dienen met respect behandeld te worden.
 • Leiding van het casino is bevoegd om entreeverboden op te leggen.
 • Zitplaatsen aan de speelautomaten of units zijn voorbehouden aan bezoekers die aan het spel deelnemen.
 • Het is maximaal toegestaan om op 2 units / automaten tegelijkertijd te spelen.
 • Queens Casino kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verdwijnen van overgebleven of onbeheerd achter gelaten credits op een speelautomaat of unit.
 • Queens Casino is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen of goederen van bezoekers.
 • Indien een speelautomaat langer dan vijf minuten niet bespeeld wordt, dan vervalt het recht op de overgebleven credits. Bij een korte periode van afwezigheid (bijvoorbeeld toiletbezoek), dan kan een medewerker worden gevraagd om de automaat te reserveren.
 • Het is niet toegestaan om automaten te saboteren of moedwillig te vernielen.
 • Gebruik van pinautomaten en geldwisselaars in het casino is uitsluitend voor spelende gasten
 • Meegebrachte drank- en/of etenswaren mogen niet worden genuttigd in het casino. Met uitzondering van toestemming van een medewerker.
 • Het gezicht van een bezoeker dient altijd zichtbaar te zijn. Mutsen en petten achterstevoren zijn toegestaan mits het gezicht zichtbaar is.
 • Roken is in het casino niet toegestaan, uitsluitend in de daartoe buiten aangewezen rookzones. Raadpleeg een medewerker voor deze rookzones.
 • Het gebruik van drugs, meebrengen van drugs dan wel handel hierin is niet toegestaan.
 • Het onder invloed zijn van drugs en/of alcoholhoudende dranken is niet toegestaan en leidt tot onmiddellijke toegangsontzegging. Dit is ter beoordeling van de medewerker.
 • Het is bezoekers niet toegestaan in het casino mechanische, elektrische en/of elektronische apparaten, zoals fototoestellen, rekenmachines, communicatie- en computerapparatuur, mee te nemen en te gebruiken.
 • Het maken van foto’s, video’s of opnames is niet toegestaan in het casino.
 • Het is bezoekers niet toegestaan beroeps- of bedrijfsmatig bemiddeling aan te bieden of te verlenen bij het deelnemen aan het spel op de speelautomaten, dan wel geld of op geld waardeerbare zaken aan overige bezoekers aan te bieden.
  Geld uitlenen of geld te leen vragen aan andere gasten is niet toegestaan.
  Ten behoeve van de diverse loterijen is een specifiek spelreglement opgesteld dat bij de entree van het casino gepubliceerd is.
  Voor het meedoen aan winacties geldt een minimum leeftijd van 24 jaar.

Toegang tot het casino wordt ontzegd aan personen die:

 • Niet aan bovenstaande entreevoorwaarden voldoen.
 • De indruk wekken de orde en rust te zullen verstoren of een eerlijk en ordelijk spelverloop in de weg te zullen staan.
 • Om een entreeverbod op eigen verzoek hebben verzocht dan wel een inschrijving in het Cruks register hebben.
 • Een entreeverbod door Queens Casino opgelegd hebben gekregen.

Menu