Preventiebeleid

Jongvolwassenen

Ben je tussen de 18 en 24 jaar? Dan is de kans groter dat we eens in de zoveel tijd even kort een extra praatje met je maken. Dit doen wij preventief om ervoor te zorgen dat je nog steeds geniet van je bezoek en verantwoord blijft spelen. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat je niet kunt deelnemen aan acties en promoties in onze casino’s. Dit heeft te maken met wet- & regelgeving waar we ons aan dienen te houden.

Signaleren en analyseren

Onze medewerkers zijn goed opgeleid en getraind en weten waar ze op moeten letten. Zij herkennen signalen die kunnen duiden op risicovol of problematisch speelgedrag. Zij kunnen bijvoorbeeld opmerken of je:

 • nog steeds speelt voor je plezier;
 • veel vaker naar het casino komt dan gebruikelijk;
 • veel langer speelt dan gebruikelijk;
 • ineens op sterk afwijkende tijdstippen speelt;
 • afwijkend speelgedrag vertoont;
 • sociaal ongepaste of ongebruikelijke gedragingen of uitingen vertoont.

Relevante signalen worden geregistreerd. Als wij de indruk hebben dat je onverantwoord speelt of dat er sprake is van signalen die duiden op de ontwikkeling van kansspelverslaving, dan gaan wij met je in gesprek. In persoonlijke en vertrouwelijke gesprekken laten we zien dat we betrokken zijn bij jouw speelgedrag en jouw welzijn. Onze insteek is daarbij altijd positief en wij zetten ons in om gezamenlijk jouw speelgedrag verantwoord te houden of te krijgen.

Risicovolle en problematische spelers

Interventies

De uitkomst van gevoerde gesprekken kan zijn dat we je gericht advies geven over het doen van een online zelftest voor je speelgedrag, gebruik te maken van een tool zoals de budgetbewaker of geven je gericht informatie over waar je terecht kunt voor meer professionele hulp. Daarnaast kun je met jezelf afspreken om je speelgedrag aan te passen of onze vesting(en) tijdelijk minder vaak te bezoeken. Je kunt ook voor een bepaalde periode een toegangsontzegging aanvragen. Daarnaast is het mogelijk jezelf te registreren in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen Systeem (CRUKS) waarmee je je voor minimaal zes maanden uit kunt sluiten voor alle kansspelen in Nederland.  Over het toepassen van interventies beslissen wij bij voorkeur samen met jou, maar als het vanuit onze zorgplicht noodzakelijk is, dan kunnen wij jou ook een maatregel opleggen. Wij grijpen licht in waar het kan, en zwaarder waar het moet.

Wil je een toegangsontzegging aanvragen voor onze vestiging? Dit kan in elke vestiging van Queens Casino. Je dient de aanvraag persoonlijk in te dienen. Houd er rekening mee dat je een geldig identiteitsbewijs moet kunnen tonen. Op deze wijze kunnen wij je aanvraag verwerken in ons systeem.

Reclame

Aan bepaalde groepen personen willen wij niet bewust reclame voor onze kansspelen richten. Onze reclame wordt niet bewust aan jou gericht indien je:

 • minderjarig bent (<18 jaar);
 • jongvolwassen bent in de leeftijd van 18 t/m 23 jaar;
 • risicovol speelgedrag vertoont en er een interventie van kracht is;
 • reeds bent uitgesloten van (onze) kansspelen;
 • een kansspelverslaving hebt of hebt gehad, of;
 • mogelijk wilsonbekwaam bent (bijv. door Alzheimer of (ernstige) verstandelijke beperking).

Vanzelfsprekend voor zover wij dit redelijkerwijs kunnen weten en uitsluiting op haalbare wijze kunnen realiseren.

Bij onze reclame uitingen (waaronder ook sponsoring) en de kanalen en de personen die wij voor reclame inzetten, houden wij zoveel mogelijk rekening met deze groepen.

Menu