Risico’s kansspelen

Risicoanalyse kansspelen

Ons kansspelaanbod voldoet aan de wettelijke vereisten. Daarnaast is op ons kansspelaanbod een risicoanalyse uitgevoerd. Deze analyse is erop gericht om de verslavingsrisico’s van de aangeboden kansspelen op een deugdelijke en wetenschappelijk onderbouwde wijze in beeld te brengen en de verslavingspreventie daarop af te stemmen. De risicoanalyse is in 2021 op een onafhankelijke wijze uitgevoerd door twee externe deskundige risicoanalisten (Gamgard en Neccton) met actuele kennis, inzichten en bevoegdheden middels de Gamgard methode en Asterig methode. In het geval van nieuwe wetenschappelijke inzichten of indien er nieuwe type speelautomaten zijn toegevoegd, wordt de analyse uitgebreid of herzien om de actualiteit te waarborgen.

De risicoanalyse duidt vijf categorieën kansspelen. Het gaat om twee lichtere categorieën, een medium categorie, een categorie hoog en een categorie zeer hoog. Uit de risicoanalyse is naar voren gekomen dat de bingospellen en roulettespellen (meerspelers) behoren tot de categorie ‘medium risico’ en de overige speelautomaten tot de categorie ‘hoog risico’. Een medium risico houdt in dat het onwaarschijnlijk is dat dit speltype een negatief effect heeft op de meest kwetsbare spelers, maar mogelijk nog wel op sommige spelers. Een hoog risico houdt in dat het waarschijnlijk is dat dit speltype een negatieve invloed heeft op een significant aantal kwetsbare spelers. Voor de uitgebreide uitwerking van de risicoanalyse verwijzen wij u naar de rapportages van de door de brancheorganisatie VAN Kansspelen uitgevoerde risicoanalyse (geldend voor de gehele branche van land gebonden casino exploitanten).

Menu