Preventiebeleid

Veilig, Betrouwbaar, Spelen

Queens Casino staat voor veilig en betrouwbaar spelen. Gezien de waarde die wij hechten aan de veiligheid en privacy van onze spelers, kunt u ervan verzekerd zijn dat u en uw gezelschap hier in goede handen zijn. In Queens Casino kunt u veilig spelen bij een betrouwbare spelaanbieder met een adequaat preventiebeleid. Queens Casino kenmerkt zich ook door haar strenge eisen aan de bedrijfsvoering. Zo werken wij aan de hand van strenge richtlijnen en hanteren huisregels. De automaten in onze casino’s worden periodiek gekeurd door de KSA en het NMI. Onze medewerkers zijn speciaal opgeleid om u te begeleiden in uw spel, problematiek te signaleren en adequaat te handelen bij calamiteiten. Zij herkennen ongewenst speelgedrag, noodzaak voor hulpverlening en kunnen indien gewenst, doorverwijzen bij spelontzeggingen. Bovendien is iedere vestiging bemand met een BHV (bedrijfshulpverlening) certificeerde medewerker. Bijgaand treft u ons preventiebeleid op toegankelijke wijze geformuleerd in zowel Nederlands als in het Engels. Heeft u nog vragen? Twijfel dan niet om deze te stellen aan één van onze medewerkers.

Preventie en voorlichting

Een gokje wagen is spannend en leuk, dat moet het ook blijven. Queens Casino erkent haar maatschappelijke verantwoordelijkheden, onderhoudt daarom contacten met hulpverlenings instanties en werkt actief mee aan voorlichtingscampagnes en adequate scholing van het personeel. In alle vestigingen is voorlichtingsmateriaal aanwezig. Als jouw spelgedrag daar aanleiding toe geeft, zullen onze medewerkers je op eventuele spelrisico’s attenderen. Een volgende optie is om op eigen verzoek een toegangsverbod voor de betreffende vestiging aan te vragen. Als je wilt, brengen onze medewerkers je zelfs in contact met de juiste hulpverleningsinstanties. In alle vestigingen is materiaal van AGOG en Gokwijzer (online hulp bij kansspel- en gokverslaving) te verkrijgen.

Hulpverleningsinstanties voor verslavingszorg

Je kunt met jouw vragen bij onze medewerkers terecht, maar soms kan professionele hulp uitkomst bieden. Voor uitgebreide informatie over symptomen van problematisch spelgedrag, problemen met spelen, hulpverleningsinstanties en dergelijke kunt je ook terecht op:

Menu