Algemene huisregels

Algemene huisregels Queens Casino

1. Bezoekers van de speelcasino’s zijn gehouden de voorschriften van het huisreglement in acht te nemen. Onze medewerkers zijn bevoegd om toegangsbeperkingen en toegangsverboden op te leggen. Aanwijzingen van onze medewerkers dienen opgevolgd te worden.

2. Onze medewerkers zijn bevoegd om iedere bezoeker te vragen naar legitimatie.

3. Is jou de toegang tot ons casino om welke reden dan ook ontzegd, dan mag je je niet in of rondom het casino begeven. Verschaf je jezelf toch op enigerlei wijze toegang tot het casino, dan ben je in ernstige overtreding en geschiedt dit geheel op eigen risico.

4. Minimum leeftijd van 18 jaar (let op! Bij Queens Casino Rijswijk geldt een minimum leeftijd van 21 jaar).

5. Gezicht bedekkende kleding zoals petten, mutsen e.d. is wegens veiligheidsredenen niet toegestaan.

6. Meegebrachte drank- en/of etenswaren mogen niet worden genuttigd. Deze kunnen worden opgeborgen in één van onze lockers.

7. Roken binnen het casino is niet toegestaan, behalve op de daartoe aangewezen buitenruimten en balkons.

8. Het gebruik van drugs dan wel handel hierin is niet toegestaan en leidt tot een onmiddellijk toegangsverbod. Het sterk onder invloed zijn van alcohol kan leiden tot een directe toegangsontzegging.

9. Geld uitlenen of geld te leen vragen aan andere gasten is niet toegestaan.

10. Queens Casino kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verdwijnen van overgebleven of onbeheerd achter gelaten credits op een speelautomaat of unit.

11. Het is bezoekers niet toegestaan in het casino mechanische, elektrische en/of elektronische apparaten, zoals fototoestellen, rekenmachines en computerapparatuur, mee te nemen en te gebruiken.

12. Het is bezoekers niet toegestaan beroeps- of bedrijfsmatig bemiddeling aan te bieden of te verlenen bij het deelnemen aan het spel op de speelautomaten, dan wel geld of op geld waardeerbare zaken aan overige bezoekers aan te bieden.

13. Maximaal 2 spelers per speelautomaat of unit.

14. Zitplaatsen aan de speelautomaten of units zijn voorbehouden aan bezoekers die aan het spel deelnemen. Onze medewerkers kunnen een bezoeker verplichten zijn zitplaats af te staan, indien de bezoeker niet aan het spel deelneemt.

15. Indien de speelautomaat langer dan vijf minuten niet bespeeld wordt, zijn wij bevoegd om de automaat vrij te geven.

16. In verband met de privacy is het niet toegestaan mee te kijken met het spel van andere gasten.

17. Mobiel telefoneren is niet toegestaan in de directe nabijheid van de speelautomaten.

18. Ten behoeve van de diverse acties is een specifiek spelreglement opgesteld dat bij de entree van het casino gepubliceerd is.

Voor vragen kunt u altijd terecht bij een van onze medewerkers in onze vestigingen.

Menu